வல்லினம் – Vallinam

19/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117443005213027 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434705213857 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434431880551 18/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2080224948934833 வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு…

பேரா மாநிலத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் -PERAK TAMIL WRITERS ASSOCIATION – PERSATUAN PENULIS TAMIL PERAK

5/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2090274271263234&set=pcb.2090274337929894&type=3&theater 30/11/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2087005674923427&set=pcb.2087005704923424&type=3&theater 5/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921429161481080&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater

மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION

நேதாஜி அரங்கில் இலக்கியச் சாறல் மஇகா தேசிய துணைத் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ சி.கி.தேவமணி, உதவித் தலைவர் டத்தோ த. மோகன், கல்வித் துறை துணை அமைச்சர் டத்தோ ப.கமலநாதன், எழுத்தாளர் சங்கத் தலைவர் பெ.இராஜேந்திரன், முன்னாள் தலைவர் மன்னர் மன்னன், சமூகவாதி…