மலாக்கா முத்துகிருஷ்ணன் – MELAKA MUTHUKRISHNAN – http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/

    https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/2188363167844519?__xts__%5B0%5D=68.ARBv9Ua6suodW5DDGGpZ_jniMat18k8viJDWBVwKaK61f1tun7ZJAAFABP3XdqyCnVKM9EMlSW4CJHVw8T1xNZ0CqQHwFzjhaay4U965vdaNTtXi9Yn3kC1rYtAtwUNI-s1MJE8&__tn__=C-R https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1837030229644483       https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1832646373416202         https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807783249235848&set=pcb.1807783735902466&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213822545301070&set=a.10200278187260584.198897.1330500064&type=3&theater http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/    

இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள்

http://imvickraman.blogspot.com.br/2017/09/blog-post_13.html?m=1 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1827576280866369 September 13, 2017 இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள் சமீபத்தில் வளைத்தளங்களில் அடியேன் கண்டு அதிர்ச்சியுற்ற சம்பவம் ஒன்றை இங்கு பகிர்கிறேன். பக்தியேன்ற பெயரில் பலரும் பல விதமாக தங்களின் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தி வந்தாலும் அவற்றில்…

வல்லினம் – Vallinam

வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இவ்வாண்டு 100 -ஆவது வல்லினம் இதழை…

Writer Jayamohan – எழுத்தாளர் ஜெயமோகன்

http://www.jeyamohan.in/ https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/35758906162/in/dateposted/ தொடர்புக்கு தொடர்புக்கு : ஜெயமோகன் : jeyamohan.writer@gmail.com இணையதள நிர்வாகி : solputhithu@gmail.com உதவிக்கு :போன்: +91 94421 10123 (இது ஜெயமோகன் எண் அல்ல , இணையதளம் தொடர்பான உதவிக்கு மட்டுமான எண் , மற்றவைக்கு மின்னஞ்சல்…