Malaysian Indian Congress (MIC)

https://www.facebook.com/subash.chandrabose/posts/10214233497008865   https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1858424554448208 "ஆலய சீரமைப்புகளைத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துங்கள்" - டாக்டர் சுப்ரா வேண்டுகோள் இந்நாட்டில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான செலவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், புதிய ஆலயங்களை நிர்மாணிக்கவும், பழைய ஆலயங்களை சீரமைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள் அதற்கான பணியைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் தங்களது…