இரட்டைக் கல்வி திட்டம்(DLP)

31-12-16 8:26:51 AM: ‪+60 16‑441 1266‬: இரட்டைக் கல்வி திட்டம்(DLP) அரசு சார இயக்கங்களின் நீலிக் கண்ணீர். 2017ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 49 தமிழ்ப் பள்ளிகளில் மேற்கண்ட கல்வி நடைமுறை அமலாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில் பெற்றோர்கள் தயவு செய்து சில…