மலேசிய இந்திய குரல் – MALAYSIAN INDIAN VOICE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1612413325546666&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/kalai.wani.7/posts/1566503333470999 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418903154814039&set=pcb.1418903281480693&type=3&theater Kalai Wani Vijayan Miv added 3 new photos — with Mohan Ramasamy. 22 hrs ·  #MIV FOR ALL Bantu Pn Suriana Bt Sulis mengurangkan Beban Keluaraga yg ditinggalkan oleh Suami dan 6 Anak…

Malaysia Tamilar Kural

https://www.facebook.com/MalaysianIndianCommunityCentre/photos/a.1848056715509274.1073741828.1847030238945255/1889037534744525/?type=3&theater Source: http://www.semparuthi.com/?p=129446 தமிழ்ப்பள்ளிகளின் வாரிய நிதிக்கு PWTC அரங்கில் 22/1/2016 பிரமாண்ட கலை இரவு Thursday, Dec 3, 2015 3:56 pm மக்கள் கருத்து 2 comments மலேசியத்தமிழ்ப்பளிகளின் கல்வி வாரிய அமைப்புக்கும்  ( பதிவு எண் :…

Kelab Rekreasi Sosial Rawang

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1600570849986583&set=gm.1474824765905051&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1595965167113818&set=pcb.1470779282976266&type=3&theater&ifg=1 Mahendra Rao is with Kalai Wani Vijayan Miv and 98 others. 22 hrs ரவாங் சமூகம் மற்றும் பொழுது போக்கு இயக்கம் KELAB REKREASI & SOSIAL RAWANG KRS (Since2005/PPM-020-10-04092013) Kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Sungai…

Malaysian Indian Tour and Travel Association (MITA)

https://www.facebook.com/325997174193672/photos/gm.363656214078412/1341611065965606/?type=3&theater xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=dKyEqLN73_g Video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=v0WPR08yscE Video 3 : https://www.youtube.com/watch?v=Pe3VauXedu4 Web: http://mita.org.my/ Malaysian Indian Tour & Travel Association G-01, Straits Trading Building, No.2 Lebuh Pasar Besar,…