மலாயா தமிழர்கள் வரலாறு – HISTORY OF MALAYA INDIANS

15/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2167612136862780 1/12/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2087689091521752 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2034206629926841&set=pcb.2034209279926576&type=3&theater https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1970045359676302 30/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2087218024902192 24/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2083486958608632 18/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2079468545677140 # மலாயாவில் முதல் ரப்பர் மரம் # இன்றைய 15.11.2017 தமிழ் மலர் ============================= உலகத்திற்கே ரப்பரைப் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தது மலேசியா எனும்…

HISTORY – TAMIL / HINDUISM

3/2/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2142695469354447 01/03/19 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152844344426410&type=3 31/12/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2106381606319167 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2106380706319257 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2106380266319301 14/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2077696065854388 செஜாரா மெலாயு வரலாற்றில் கங்கா நகரம் - 1 தமிழ் மலர் - 14.11.2018 இந்தியாவின் கங்கை நதியில் தொடங்கி பேராக் மாநிலத்தின் புருவாஸ் மண்ணில் தஞ்சம்…

கெடா இந்தியர்கள் வரலாறு – HISTORY OF KEDAH INDIANS

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2083486958608632 கெடா இந்தியர்கள் வரலாறு - 1 மலாக்காவைப் பரமேஸ்வரா தோற்றுவித்தார். அது உண்மை. அவருடைய காலத்தில் இருந்து தான் மலாக்காவின் வரலாறு தொடங்குகிறது. அதுவும் உண்மை. ஆனால் அந்தக் காலக் கட்டத்தில் இருந்து தான் மலாயாவின் வரலாறு தொடங்குகிறது என்பது…

INDIAN MIGRATION BEFORE AND AFTER

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2095517397405588&set=pcb.2095517564072238&type=3&theater https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F2095517564072238&width=500 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F2095518064072188&width=500 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F2095518350738826&width=500

இராஜேந்திர சோழன் கடாரத்தின் மீது படையெடுப்பு

https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/2331118156902352 Muthukrishnan Ipoh 6 mins · இராஜேந்திர சோழன் கடாரத்தின் மீது படையெடுப்பு - 1 (தமிழ் மலர் - 05.12.2018) இராஜேந்திர சோழனின் தென்கிழக்காசிய நாடுகள் மீதான படையெடுப்பு உலகத் தமிழர்களின் வரலாற்றில் ஒரு சோகமான காலச் சுவடு.…

KOTA GELANGGI

02/10/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2054846624805999&set=a.1377376319219703&type=3&theater 26/03/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1920586544898675&set=pcb.1920586571565339&type=3&theater 21/3/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1918395018451161 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476225690&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476425695&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476625700&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477025710&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477585724&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477465721&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229478105737&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477865731&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater

சித்தர்கள் நூல்கள்

சித்தர்கள் நூல்கள் 1. அகத்தியர் இயற்றிய நூல்கள் அகத்தியர் பன்னிருகாண்டம் அகத்தியர் வெண்பா, அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி, அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம், அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 4600, அகத்தியர் செந்தூரன் 300, அகத்தியர் மணி…