மலேசிய மண்ணின் தமிழ் மொழி கல்வி மீட்சி மாநாடு 2017

*மலேசிய தமிழர்களின் தாய் மொழி கல்வி காக்க கவனயீர்ப்பு பேரணி 2017* நாள் : 10/12/2017 நேரம் : 1.30 பிற்பகல் இடம் : பிரிக்பில் மையப்பகுதி வளாகம் தொடர்ந்து... *மலேசிய மண்ணின் தமிழ் மொழி கல்வி மீட்சி மாநாடு 2017*…