வல்லினம் – Vallinam

எதிர்வினை மன்னர் மன்னனுக்கு ஒரு திறந்த மடல். by நவீன் மனோகரன் • May 5, 2017 • 1 Comment   மதிப்பிற்குறிய மன்னர் மன்னன் அவர்களுக்கு. தங்கள் மீது எனக்கு பெரும் மரியாதை உண்டு. தாங்கள் பல ஆசிரியர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர். அவ்வகையில் உங்களைப்…