மதமாற்றத்தைத் தடுப்போம்

ஒரு தனி மனிதன் "இஸ்லாம் மதம் மாறினால் என்ன ஆகப்போகுது. அவனுக்கு புடிச்ச மதத்தில் அவன் கடவுளை வழிபட்டுட்டு போறான். இதனால உனக்கு என்ன பாதிப்பு? இந்த கேள்வியை மேலோட்டமாக பார்த்தால் சாதாரணமாக தான் தெரியும். ஆனால் நாளை உனது குடும்பத்தில்…