வல்லினம் – Vallinam

19/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117443005213027 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434705213857 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117434431880551 18/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2080224948934833 வல்லினத்தின் 9-ஆவது இலக்கிய விழா! Wednesday, Sep 13, 2017 6:03 pm சிறப்புக் கட்டுரைகள் 2 comments கடந்த ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவே இவ்வாண்டும் வல்லினம் கலை இலக்கிய விழாவினை ஏற்பாடு…

Malaysian Tamil Entertainment – FB PAGE

https://www.facebook.com/MalaysianTamilEntertainment/posts/518104288693039?__xts__%5B0%5D=68.ARAVjbfRoyTyFbZSAepHEl-cRpf_cN79aX-sIoDqyQcMS6xPVNfFJ3G3ZmOUcXK-kKZQckWibtYW48GRSQO31a1jvY2ouwZ8pLm4JH_lFb1c1lu0AVmgR5A4kXJyryHfkhhIJf1Z_koMJVZNvp25kCU8tsjPi7k-MMTMyq6eM01zjNQaxuJ5A5QLqYz4FjXi16agpybex7KQm2XHAYgcldjlRTGfmjg6qaWnBsRPrFszEiLtYK7WmmPgWIR7NtdcE8INufLK2JMvVzIJtP_Q7-kypH7B1bSuTg92BEnXcycmhkvUP03O5mgwpqh4qZNP0A3qc6GS12hnaAzYSFsnhFK0&__tn__=C-R https://www.facebook.com/MalaysianTamilEntertainment/posts/515085575661577?__xts__%5B0%5D=68.ARAb3_pLib58kNIqaHxcKOIdeIAPn71Xvxg2Nc0px_dwh8UHELwbDARttil_3SSSOBG9kAPWSZkk7-_24E0lBF021gc9xhvRKbK1maUn5rSZm5VOFn5fhfdLRbkkHaywnkQ7bmhg7AoBd3TIK0Anrw3f6xAfeG7GmTqnNdXPHwwHjo4pnC5_nf5pB1Nnj4QoXzQko4ZMIIW8eDgXUDKQzktrjaNT--AovblGwxGWo3NGF7dWf4rrsdldbRg4FEpVyWr5MA2qCXiyXXVgwZiHqKosH0BaC9PJg48qiWFkJbu_FJ4s8tm7K2bJNVpGU9NqKqDAajM5CexEkO_GfiI3DkdF&__tn__=C-R https://www.facebook.com/128087761246631/videos/vb.128087761246631/806196939711556/?type=2&theater   https://www.facebook.com/MalaysianTamilEntertainment/photos/a.286341978535939.1073741829.247778295725641/294448211058649/?type=3&theater

மலாக்கா முத்துகிருஷ்ணன் – MELAKA MUTHUKRISHNAN – http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/

31/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2369733189707515&set=a.152237471457109&type=3&theater 30/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367410869939747&set=a.152237471457109&type=3&theater 19/12/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367410869939747&set=a.152237471457109&type=3&theater Muthukrishnan Ipoh December 19, 2018 at 10:53 PM · *ஐசெர்ட் பேரணி* *தமிழ் மலர் 19.12.2018 புதன்கிழமை* மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் பழையபடி பழைய ஆட்சி வந்தால் கட்டுவதற்கு கைலிகூட கிடைக்காமல்…

இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள்

http://imvickraman.blogspot.com.br/2017/09/blog-post_13.html?m=1 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1827576280866369 September 13, 2017 இந்து சமயத்திற்கு ஏன் இத்துணை துயரங்கள் சமீபத்தில் வளைத்தளங்களில் அடியேன் கண்டு அதிர்ச்சியுற்ற சம்பவம் ஒன்றை இங்கு பகிர்கிறேன். பக்தியேன்ற பெயரில் பலரும் பல விதமாக தங்களின் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தி வந்தாலும் அவற்றில்…

Writer Jayamohan – எழுத்தாளர் ஜெயமோகன்

http://www.jeyamohan.in/ https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/35758906162/in/dateposted/ தொடர்புக்கு தொடர்புக்கு : ஜெயமோகன் : jeyamohan.writer@gmail.com இணையதள நிர்வாகி : solputhithu@gmail.com உதவிக்கு :போன்: +91 94421 10123 (இது ஜெயமோகன் எண் அல்ல , இணையதளம் தொடர்பான உதவிக்கு மட்டுமான எண் , மற்றவைக்கு மின்னஞ்சல்…