மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION

  https://www.facebook.com/micinfozone/photos/rpp.123718508094192/297397750726266/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756936154597049&set=pcb.1756936181263713&type=3&theater Continue reading "மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் /MALAYSIAN TAMIL WRITERS ASSOCIATION"

Malaysian Indian Congress (MIC)

https://www.facebook.com/micinfozone/photos/rpp.123718508094192/297397750726266/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807420176215313&set=pcb.1807420216215309&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807420179548646&set=pcb.1807420216215309&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510250669036361&set=pcb.1510250715703023&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510250699036358&set=pcb.1510250715703023&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790605137896817&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1781414532149211&set=ms.c.eJxFyLENACAQA7GNEPckSth~%3BMUpcmhQhn0F3YJFyWmLVdP8YTJUHAe0KJg~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1058173707649896&set=a.170112566456019.39080.100003718300620&type=3&theater Continue reading "Malaysian Indian Congress (MIC)"

GATCO ISSUE

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807448152879182&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807420169548647&set=pcb.1807420216215309&type=3&theater         https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807420172881980&set=pcb.1807420216215309&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807033989587265&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater Dear My Family Members TOK 8 Thank you those came down to support Gotca issue at brickields, johor…

20/07/2017, 6:16:15 PM: +60 11‑3328 5808: KUALA LUMPUR: Setiausaha Agung Persatuan Progresif India Malaysia (Mipas) S Barathidasan menyelar kenyataan Perdana Menteri Najib Razak yang menerima India Muslim adalah sebahagian daripada kumpulan Bumiputera sebagai permainan politik yang sangat bahaya.

Menurutnya walaupun kenyataan Najib itu hanya untuk meraih undi komuniti India Muslim pada Pilihan Raya Umum yang akan datang, namun kesannya agak mendalam sekiranya status tersebut diwartakan oleh kerajaan. “Saya…