இயற்கை மருத்துவம்

6-3-17 3:36:10 PM: ‪+60 12‑575 2289‬: இயற்கை மருத்துவம் :- ****************************** 1) என்றும் 16 வயது மார்க்கண்டையனாக வாழ ஓர் \"\"நெல்லிக்கனி.\"\" 2) இதயத்தை வலுப்படுத்த \"\"செம்பருத்திப் பூ\"\". 3) மூட்டு வலியை போக்கும் \"\"முடக்கத்தான் கீரை.\"\" 4)…

ARTICLE – HEALTH

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1699592880331377&set=ms.c.eJxFklsSRDEERHc0FW~%3B2v7ERbvhSdaq7EQGNUAA~%3BhzDY5QcNLKoKDlBSRccPnFC7Fg1~%3BQCQVdJgGVCU~%3BDzCXQvgD7nQBgCy4oeY4AG9ljgcMy4JaQILQDxEQ2QDLmgvxB9BbYU~_BBpnBhgPEy2I0AEvBrwtSW~%3BRZMu5aIHjBVbjCgttW0B~_AynC3BaWQyYBzQxFhQVs247RFPnCilpMZLJe4llxhQSkCH9DaFpUWlIXOgrZMqFpbeEFb3qSHaxfFUfBpMHNQVMbOQVKKbUvcCltQXbYtcVumbS5bln4gJMnLWd7~_u1yBfEPLtx8A9zD2fUvMSL4K~%3BC53QZ0u0BfcUAlZ0Bb8A3MTqrY~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater