சித்தர்கள் நூல்கள்

சித்தர்கள் நூல்கள் 1. அகத்தியர் இயற்றிய நூல்கள் அகத்தியர் பன்னிருகாண்டம் அகத்தியர் வெண்பா, அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி, அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம், அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 4600, அகத்தியர் செந்தூரன் 300, அகத்தியர் மணி…

Persatuan Hindu Universiti Malaya – Hindu Society of University of Malaya (HiSUM) (PHUM)

https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/posts/1735256426530059 https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/photos/a.773568512698860.1073741826.773568476032197/1528132707242433/?type=3&theater https://www.facebook.com/hindusocietyunimalaya/photos/a.773568512698860.1073741826.773568476032197/1517377911651246/?type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832344907056173&set=pcb.1832344930389504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832344903722840&set=pcb.1832344930389504&type=3&theater Vanakam. Hindu Society of University of Malaya (HiSUM) and Tamil Language Society of University of Malaya (TLSUM) proudly present Kalaichaaral 2.0, a prestigious charity…

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES

12/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216621083500232&set=a.10200713041369121.1073741825.1254191026&type=3&theater 03/04/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1924678607822802 30/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922721938018469&set=pcb.1922721968018466&type=3&theater 29/03/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921956348095028&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 28/03/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921521628138500&set=pcb.1921521691471827&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428908147772&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428968147766&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921429071481089&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428694814460&set=pcb.1921428724814457&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428708147792&set=pcb.1921428724814457&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1920769238213739&set=pcb.1920769284880401&type=3&theater 16/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915252582098738&set=pcb.1915252798765383&type=3&theater 13/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913955435561786&set=pcb.1913955482228448&type=3&theater 8/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911437192480277&set=pcb.1911437409146922&type=3&theater 6/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459569144706&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459559144707&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459555811374&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater 28/02/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1582095691872219&set=a.242305309184604.58651.100002154113676&type=3&theater   12/12/17…

Department of Indian Studies, UM – இந்திய ஆய்வியல் துறை கலை மற்றும் சமூகவியல் புலம் மலாயாப் பல்கலைக்கழகம்

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1957104581246871 https://www.facebook.com/tlsmalaya/posts/1766305603421184 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939336830063&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater https://www.facebook.com/551972551525686/photos/a.552686664787608.1073741828.551972551525686/556599927729615/?type=3&theater https://www.facebook.com/551972551525686/photos/a.552686664787608.1073741828.551972551525686/556599651062976/?type=3&theater   Facebook :https://www.facebook.com/pages/Department-of-Indian-Studies-UM-Transformation-The-Way-Forward/551972551525686?sk=timeline THE SECRETARIAT / செயலகம் The Secretariat 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE-SEMINAR ON TAMIL STUDIES 2015 Department of Indian Studies Faculty of Arts and Social…

Riverbank Academy

09/06/18 https://www.facebook.com/mahen72/posts/1916555121712145 https://www.facebook.com/mahen72/posts/1844161945618130 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1910008132623183&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1848778035412860   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1621626591205001&set=a.187881554579519.43327.100000730273639&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1547243548643306&set=pcb.1547244738643187&type=3&theater Mahendran Subramaniam added 10 new photos. Yesterday at 1:14pm · Leap Entrepreneurship program in Kedah , Thank you MAICCI and SEDIC Life…

Adtec Shah Alam

23/5/18 Sivaneshen Jeevakrishnan Yesterday at 11:58am அனைவருக்கும் வணக்கம். மலேசிய மனித வள அமைச்சு(Kementerian sumber manusia)கீழ் இயங்கி வரும் (Adtec Shah Alam)என்ற தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் விமான பொறியியல் துறையில் டிப்ளோமா, சான்றிதழ் கல்வி படிக்கலாம். முற்றிலும் அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட…

Educational, Welfare & Research Foundation Malaysia – RAWANG

23/5/18 https://www.facebook.com/ewrf.rawang/posts/1724460470936696 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675376719178405&set=a.612930435423044.1073741836.100001182789914&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1871704759786854 Housing visit to facilitators and volunteers today by EWRF Rawang branch Chairman Mr Murugan   Continue reading "Educational, Welfare & Research Foundation Malaysia – RAWANG"