*தென்னிந்திய தொழிலாளர் நிதி – 2*

https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/2213907265290109?__tn__=C-R *தென்னிந்திய தொழிலாளர் நிதி - 2* *தமிழ் மலர் - 14.09.2018* (மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்) _கட்டுரையின் முழுமையான பதிவு_ தென்னிந்தியத் தொழிலாளர் நிதியின் அசல் பெயர் இந்திய இமிகிரேஷன் நிதி. 1908-ஆம் ஆண்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அப்போது இந்திய இமிகிரேஷன் நிதி…

KUALA LUMPUR & SELANGOR INDIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (KLSICCI)

https://www.facebook.com/klsicci.chamber/photos/gm.2222636297809796/1866469236763301/?type=3&theater https://www.facebook.com/klsicci.chamber/posts/1869846079758950 https://www.facebook.com/klsicci.chamber/photos/p.1721803231229903/1721803231229903/?type=1&theater About Suggest Edits FIND US KUALA LUMPUR & SELANGOR INDIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Kuala Lumpur, Malaysia m.me/klsicci.chamber Call 03-2693 1033 ADDITIONAL CONTACT INFO enquiry@klsicci.com.my http://www.klsicci.com.my…

The Temple Of Fine Arts Malaysia

11/9/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2044153712541957?__tn__=-UC-R கோலாலம்பூர், செப். 10- உலகின் புகழ்பெற்ற ஆலயங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் கேரளா பத்மநாப சுவாமியின் திருக்கோவிலில் 6 கீர்த்தனைகளை ஒருங்கிணைத்து ஒடிசி நடனத்தை படைக்க மலேசியாவின் முன்னணி கலைஞரான சந்தியா மனோஜ் தயாராகி வருகிறார். உலகத்தில் பணக்கார ஆலயங்களில்…

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES -2 (AFTER PAKATAN)

13/09/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045281272429201&set=pcb.2045281415762520&type=3&theater 26/8/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2036429293314399&set=pcb.2036429469981048&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454309135075935&set=gm.2105017149511318&type=3&theater 18/08/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028327907457871&set=pcb.2028327997457862&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028327927457869&set=pcb.2028327997457862&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028327934124535&set=pcb.2028327997457862&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028327914124537&set=pcb.2028327997457862&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028056860818309&set=pcb.2028057007484961&type=3&theater 01/07/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1976523142638348&set=pcb.1976523259305003&type=3&theater 23/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1968764316747564&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 17/06/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1967904296833566&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 12/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216621083500232&set=a.10200713041369121.1073741825.1254191026&type=3&theater

மலாக்கா முத்துகிருஷ்ணன் – MELAKA MUTHUKRISHNAN – http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/

    https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/2188363167844519?__xts__%5B0%5D=68.ARBv9Ua6suodW5DDGGpZ_jniMat18k8viJDWBVwKaK61f1tun7ZJAAFABP3XdqyCnVKM9EMlSW4CJHVw8T1xNZ0CqQHwFzjhaay4U965vdaNTtXi9Yn3kC1rYtAtwUNI-s1MJE8&__tn__=C-R https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1837030229644483       https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/1832646373416202         https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807783249235848&set=pcb.1807783735902466&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213822545301070&set=a.10200278187260584.198897.1330500064&type=3&theater http://ksmuthukrishnan.blogspot.my/    

PAKATAN INDIAN MINISTERS -NEWS

16/09/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045805865710075&set=pcb.2045805892376739&type=3&theater 12/09/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045281362429192&set=pcb.2045281415762520&type=3&theater 18/08/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2028562764101052?__tn__=-UC-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028050684152260&set=pcb.2028050757485586&type=3&theater பிரதமர் துறையின் கீழ் இயங்கும் தேசிய ஒற்றுமை, சமூக மேம்பாட்டுத் துறையின் அமைச்சர் மற்றும் துணையமைச்சருடன் சமய புரிந்துணர்வு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான குழு (Jawatankuasa Mempromosikan Persefahaman Dan Keharmonian…

CONVERSION ISSUE

18/08/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028323187458343&set=pcb.2028323250791670&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028323190791676&set=pcb.2028323250791670&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028056857484976&set=pcb.2028057007484961&type=3&theater http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/08/16/i-was-put-on-ice-after-indira-verdict-says-judge/ I was put in cold storage after Indira verdict, says judge V Anbalagan | August 16, 2018 Hamid Sultan Abu Backer says a top judge…