சித்தர்கள் நூல்கள்

சித்தர்கள் நூல்கள் 1. அகத்தியர் இயற்றிய நூல்கள் அகத்தியர் பன்னிருகாண்டம் அகத்தியர் வெண்பா, அகத்தியர் வைத்தியக் கொம்மி, அகத்தியர் வைத்திய ரத்னாகரம், அகத்தியர் வைத்தியக் கண்ணாடி, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 4600, அகத்தியர் செந்தூரன் 300, அகத்தியர் மணி…

Koperasi Nesa Pelbagai Berhad & ISSUES

14/06/2018       https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960494770907852&set=pcb.1960494824241180&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960494774241185&set=pcb.1960494824241180&type=3&theater 13/06/2018     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446004146062&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater 11/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741534416509&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater

MALAYSIAN INDIAN ISSUES – 2

16/6/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1962043717419624 13/06/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/videos/1961250874165575/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446007479395&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446097479386&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446094146053&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446010812728&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater 11/6/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1958477581109571 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741617749834&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater

MALAYSIA HINDU SANGAM & ISSUE

16/6/18 https://www.facebook.com/VNAGAWORLD24/posts/2112606472145915 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1961580127465983 13/6/18 https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156428111261740/?hc_ref=ARQrTyQ7CbbwwiUgQfkJBM8xF7nEt-wpgaY-w9DVYUhj7XZkbm1NslTZuExabkYvl_Q 12/6/18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2074992429457200&id=100008393882574 11/6/18 https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156416891971740/?hc_ref=ARQ3TjOjCSgZDIrDZUCPoPI0IoJgniZfJqf3SJA1_x408waML7VnVzlKyAiGiFPA0XI 10/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741627749833&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater 08/06/16 https://www.facebook.com/1678137702306903/photos/a.1678174905636516.1073741828.1678137702306903/1683674318419908/?type=3&theater 06/06/18 https://www.facebook.com/arunakiri.nathan.1/posts/203904557004778 05/6/18 https://www.facebook.com/MalaysiaHinduSangam/videos/1481450621959941/?hc_ref=ARR6lYffT_bcP5eLwqjysEnbgWI8A_P7EQR2at06AJ-Je7zhFb5b6l8gHqmx7zWev4Q 28/5/18 https://www.facebook.com/VNAGAWORLD24/videos/2084877228252173/ https://www.facebook.com/arunakiri.nathan.1/posts/210921929636374

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES

12/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216621083500232&set=a.10200713041369121.1073741825.1254191026&type=3&theater 03/04/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1924678607822802 30/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922721938018469&set=pcb.1922721968018466&type=3&theater 29/03/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921956348095028&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 28/03/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921521628138500&set=pcb.1921521691471827&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428908147772&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428968147766&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921429071481089&set=pcb.1921429198147743&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428694814460&set=pcb.1921428724814457&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921428708147792&set=pcb.1921428724814457&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1920769238213739&set=pcb.1920769284880401&type=3&theater 16/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915252582098738&set=pcb.1915252798765383&type=3&theater 13/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913955435561786&set=pcb.1913955482228448&type=3&theater 8/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911437192480277&set=pcb.1911437409146922&type=3&theater 6/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459569144706&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459559144707&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459555811374&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater 28/02/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1582095691872219&set=a.242305309184604.58651.100002154113676&type=3&theater   12/12/17…

BATU CAVES & HINDU ENDOWEMENT BOARD ISSUE

15/6/18 https://www.facebook.com/murali.subramaniam.18/videos/1808508049191971/?hc_ref=ARSIv1YHYffjhFhwIwPP4CIp5s--lcFJ77spPKUSi0V_0zuS1SKKycQ18zCp9d8cDZM https://www.facebook.com/eswaran.jegan/videos/2265828023433444/ https://www.facebook.com/eswaran.jegan/posts/2267263653289881 https://www.facebook.com/eswaran.jegan/posts/2269595026390077 14/06/2018 https://www.facebook.com/MyiTimes/videos/10156432780346740/?hc_ref=ARRLGjd6mcTm8Tne_mDO3IIeb5miytzAL2NkbZR9ajNUxQMA0NmiNovsL27XiD2h5Ao&fref=gs&dti=954977941223072&hc_location=group https://www.facebook.com/kgpulai.indians/posts/2049237182017234 11/6/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1958547017769294 10/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741614416501&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741731083156&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater 28/5/18 இந்து அறப்பணி வாரியத்திற்கு எதிராக போராட்டம் வெடிக்கும்! மதியழகன் எச்சரிக்கை lingga மே 28, 20181350 ஜோர்ஜ்டவுன், மே 28- நம்பிக்கை…

MALAYSIAN INDIAN ISSUES

28/5/18 5 ஆண்டுகளில் இந்தியர்களின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு வேண்டும்! ஹிண்ட்ராப் 2.0 உதயகுமார் lingga மே 28, 2018410 கோலாலம்பூர், மே 28- மத்தியில் ஆட்சியை அமைத்திருக்கும் நம்பிக்கை கூட்டணி அரசாங்கம் வரும் 5 ஆண்டுகளுக்குள் மலேசிய இந்தியர்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளுக்கு…

SEDIC ISSUE

13/06/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961446014146061&set=pcb.1961446130812716&type=3&theater 10/6/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958741621083167&set=pcb.1958741801083149&type=3&theater 24/5/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950621941895135&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater     04/04/18 செடிக்கில் மானியம் பெற்றவர்கள் பட்டியலை வெளியிட மறுப்பது ஏன்?டத்தோஸ்ரீ தேவமணி எதை மூடி மறைக்க முயல்கிறார்? பத்துகாஜா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவகுமார் கேள்வி on April 03, 2018…

GE – 14

20/05/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1947898238834172&set=pcb.1947898568834139&type=3&theater 19/5/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2034206589926845&set=pcb.2034209279926576&type=3&theater https://www.facebook.com/ksmuthukrishnan/posts/2034209279926576 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1947165428907453 20/04/2018 ஜெலுபுவில் கடும் எதிர்ப்பு வலுக்கிறது. எல்லா தொகுதியிலும் விரட்டப்படும் தேவமணி. வரும் பொதுத் தேர்தலில் சுங்கை சிப்புட் நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் மஇகா சார்பில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட கட்சியின் துணைத் தலை…

KOTA GELANGGI

26/03/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1920586544898675&set=pcb.1920586571565339&type=3&theater 21/3/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1918395018451161 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476225690&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476425695&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229476625700&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477025710&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477585724&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477465721&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229478105737&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211229477865731&set=pcb.10211229478625750&type=3&theater