MALAYSIAN INDIAN ISSUES – 3 (2019)

19/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169642389993088 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169645646659429 18/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169152623375398 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169375930019734&set=pcb.2169376130019714&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169375946686399&set=pcb.2169376130019714&type=3&theater 16/4/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168159393474721&set=pcb.2168159573474703&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168276466796347&set=pcb.2168276496796344&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168276353463025&set=pcb.2168276496796344&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168281856795808 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168247166799277 15/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2167614896862504 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2167614300195897 24/3/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155383961418931&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384008085593&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384411418886&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384528085541&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384414752219&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384521418875&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384404752220&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384108085583&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155384054752255&set=pcb.2155384618085532&type=3&theater 23/3/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155461981411129&set=pcb.2155462074744453&type=3&theater 14/3/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2149178898706104&set=pcb.2149179125372748&type=3&theater…

PAKATAN INDIAN MINISTERS -NEWS & ISSUES

19/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169644603326200 11/3/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2147431222214205&set=pcb.2147431352214192&type=3&theater 10/3/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2147241422233185:0 20/2/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2136664949957499&set=pcb.2136665003290827&type=3&theater 14/2/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2133120560311938 26/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2121486001475394 23/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2083124665311528 21/11/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2081847248772603 12/11/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2076690675954927&set=pcb.2076690755954919&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2076690685954926&set=pcb.2076690755954919&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2076690672621594&set=pcb.2076690755954919&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2076690682621593&set=pcb.2076690755954919&type=3&theater   https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2076612469296081 16/09/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045805865710075&set=pcb.2045805892376739&type=3&theater 12/09/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045281362429192&set=pcb.2045281415762520&type=3&theater 18/08/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2028562764101052?__tn__=-UC-R https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028050684152260&set=pcb.2028050757485586&type=3&theater…

HINDU ENDOWMENT BOARD – NATIONAL

19/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169820213308639 Malaysia Hindu Sangam 17 April at 17:43 · மலேசிய இந்து அறப்பணி வாரியம் அமைப்பதற்கான ஆலோசனைக் குழுவில் அரசு சார்ப்பற்ற இயக்கங்கள் இடம் பெற்றிருப்பது தவறா? பக்காத்தான் அரசின் நோக்கம் தான் என்ன? இந்து சமய…

OPINION

19/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169642389993088 18/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168880966735897 16/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168275846796409 13/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2166429586981035 20/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2117576765199651 9/1/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2111582062465788 https://www.facebook.com/Djremma/posts/10155988487593651?__xts__%5B0%5D=68.ARBUXVoH4yhjMg4eND2XfL0THLCeAcu9IiXTBbEw0MXcG_cVQymUgBAuuSDp7LXJis1RFr9QKPuVc0HRJttG623KrbXO_NBNUo2-3kn-KfMhgExYfuipBi1sM7xBq5j38vgVWAC3fgI8hFUYK0wjRCgD1vnf1g0Ons5iFSEaLlxhDVE8SncFRg&__tn__=C-R https://www.facebook.com/elangovan.annamalai/posts/10152611137243960

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES -3 (2019)

19/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169644603326200 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169728919984435 18/4/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169375923353068&set=pcb.2169376130019714&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2169376030019724&set=pcb.2169376130019714&type=3&theater 17/4/19 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2169152343375426 16/4/19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168159413474719&set=pcb.2168159573474703&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168159490141378&set=pcb.2168159573474703&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2168159383474722&set=pcb.2168159573474703&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168278126796181 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/2168245326799461 மெட்ரிகுலேஷன் விவகாரம்: ஆட்சி மட்டுமே மாறியது! இந்தியர்களின் தலையெழுத்து? Aegan ஏப்ரல் 16, 20193370 ஆட்சி மாறினால் மலேசிய இந்தியர்களின் வாழ்வாதாரத்தில்…