மலேசிய நாம் தமிழர் இயக்கம் – Malaysia Naam Tamilar Iyakkam

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837470069876990&set=pcb.1837470143210316&type=3&theater *மலேசிய நாம் தமிழர் இயக்கம்* ஏற்பாட்டில் டத்தோ அசித் அப்துல் வகாப் இடைநிலை பள்ளி *தமிழாசிரியர்கள்* மற்றும் மகாத்மா காந்தி கலாசாலை *முன்னாள் மாணவர் சங்கம்* ஒத்துழைப்புடன் *தமிழர் வரலாறு வகுப்பு* இன்று 8/10/17 சுங்கை சிப்புட் வகாப் இடைநிலை…

MIC ISSUE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837758803181450&set=pcb.1837758983181432&type=3&theater மஇகா அதன் கடமையைச் செய்திருந்தால் இந்தியர்களுக்கு ஒரு செயல்திட்டம் தேவையில்லையே மக்கள் கருத்து 'இந்தியர்களுக்காக மஇகா நிறைய செய்திருந்தால் அவர்கள் இன்னும் ஏழைகளாக இருப்பது ஏன்?' பெயரிலி2475: மஇகா பொருளாளர் எஸ். வேள்பாரி அவர்களே, நீங்கள் டிஏபியைப் பார்த்து இந்தியர்களுக்கு…

GE – 14

https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1837473456543318 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1835890450034952&set=pcb.1835890600034937&type=3&theater வேதமூர்த்தியை ஹரப்பான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, ஹிண்ட்ராப் ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் "இதன் அடிப்படையில் அவரது பிரிந்து போன ஹிண்ட்ராப்பினரை கூட்டணியின் (ஹரப்பான்) ஓர் அங்கமாக சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்", என்று ஜெயதாஸ் கூறினார். அவருடன் இன்னும் ஐந்து ஹிண்ட்ராப்…

Indian Cultural Society of Teacher Education Institute ( Penang Campus)

https://www.facebook.com/ipgkppindians/videos/1315668165211152/?hc_ref=ARQ4jLbE9a5KMIbTv-pfqBSbf1GU2oHhdLPYR2wbr6-l2l75Ati9WWnG2KskX-0GJKU   About Suggest Edits CONTACT INFO @ipgkppindians Send Message indians_ipgkpp@yahoo.com http://ipgkppindians.blogspot.com MORE INFO About Official Facebook Page of the Indian Cultural Society of Teacher Education Institute ( Penang Campus).…

DLP ISSUE

https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/posts/1660913390588609 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1825575041066493&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3 20/9/2017 https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/videos/1646935815319700/   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1825310301092967&set=pcb.1825310377759626&type=3&theater A Special Meeting and Press Conference - No to Dual Language Program(DLP)in Tamil Schools. https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/photos/pcb.1633230156690266/1633230120023603/?type=3&theater DLP - national forum on behalf of Mother Tongue…

Artha Nyana Concept Builders

https://www.facebook.com/artha.nyana/posts/1466868343403513 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1832977920326205 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438783509545330&set=a.813587598731594.1073741828.100002410849184&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1315450015212014&set=a.813587598731594.1073741828.100002410849184&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766621223628542&set=ms.c.eJxFz8ERRCEIA9COdiBIMP03tqPi9~_ibBMSLnJUEFRyRP99gpKEMfJArocCDoEVKD06FH4xTiQupA~%3BPBmkHLB3tGfVtynooenEpvoWK9omI0lIqKgtkHWIl5h7ohgiYO31ASzVAV1VBaH3NUf4xwIIiZAxccBiVcDaa5E33~_hp3o8~_myWonKahgzgpBPb3DKIDrxB3~%3BtU0M~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.flickr.com/photos/140741857@N06/31857315622/in/dateposted/ Continue reading "Artha Nyana Concept Builders"