ஒரு நடுத்தர குடும்பத்து வீட்டில் நடக்கும் பதிவு,

மகனுக்கு வீட்டில் இருக்கவே பிடிக்கவில்லை. ‘பேஃனை ஆப் பண்ணாமல் வெளியே போகிறாய், ஆளில்லாத ரூமில் டி.வி. ஓடுகிறது பார், அதை அணை, பேனாவை ஸ்டாண்டில் வை, கீழே கிடக்குது பார். இப்படியே சின்னச்சின்ன விஷயத்திற்கு அப்பா அவனை நச்சரித்துக் கொண்டிருப்பது அவனுக்குப்…

ஆசை !!*

கங்கையில் ஒரு வியாபாரி குளித்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது அழகான கைத்தடி ஒன்று மிதந்து வந்தது. அதை எடுத்துக் கொண்டு கரையை நோக்கி நீந்தினான் அவன். அப்போது ஒரு நீர்ச்சுழலில் மாட்டிக் கொண்டான்.தப்பிக்கக் கடும் முயற்சி செய்தான்.ஒரு வழியாகப் போராடி உயிர் பிழைத்தான்.…

மாந்தநேயர் திராவிடர் கழகம் (Dravidam Malaysia)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807063112917686&set=pcb.1807063256251005&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807063109584353&set=pcb.1807063256251005&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766869303603734&set=ms.c.eJxFz8ERRCEIA9COdiBIMP03tqPi9~_ibBMSLnJUEFRyRP99gpKEMfJArocCDoEVKD06FH4xTiQupA~%3BPBmkHLB3tGfVtynooenEpvoWK9omI0lIqKgtkHWIl5h7ohgiYO31ASzVAV1VBaH3NUf4xwIIiZAxccBiVcDaa5E33~_hp3o8~_myWonKahgzgpBPb3DKIDrxB3~%3BtU0M~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/MotherTongueEducation/photos/a.1364039663609318.1073741827.1361173223895962/1491203980892885/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794999847457346&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Facebook: https://www.facebook.com/ptkperiyar Page Info Address jalan seri sentosa 9, 58000 Kuala Lumpur, Malaysia Short Description The modern rationalist. Email ptkperiyar@gmail.com