SELANGOR STATE GOVERMENT

16/03/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1915521045405225 13/03/18   https://www.facebook.com/kalai.wani.7/posts/1806855186102478 7/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1797025533752110&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater 07/02/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1745209255600405&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901407233856&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901313900532&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901283900535&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1863901373900526&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644672278987437&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1605896542865011&set=pcb.1605896629531669&type=3&theater https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmyinfozon%2Fposts%2F1849693428654654&width=500 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564764850311514&set=a.694273540693987.1073741839.100003340430504&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1529683900486276&set=pcb.1529684253819574&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794084487548882&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790602104563787&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790605531230111&set=ms.c.eJxF0MkNRDEIA9CORpjN0H9jI7L8XJ9sIAFbUlj0SFPIDwsiDGoC4AKM1Vngg6l4~_QFvGQi5CacvUDtgETOjGQcUmAQrH8xaD~%3BtAWE2oPNiVuwXhK8E7A7oSRT6YoeH3UqCnot~%3BjgN6VOiDJlch7h5gu6J2IMpn~%3BaFH~_ARGBQTs~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780681758889155&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1780677655556232&set=ms.c.eJxNkVmSRSEIQ3fUxRQI~_99YF~_rV5~_epJGDQoiS1QLIV~_NMFpNPMDMkLlsL8KTCvxS6QZan4AHtZQh~%3BYFj6wLTeU3JYTWi0JIKX1gbEUTkbRF6A9sDaNxgW2FG4X6Fb0AzNFMx~%3BYFr9gVmuIHFCzF9JuaNkG9QMmo~%3B2b4imjSK8NsmQU3ugLgpwfnj0yOHuE0j~_QDqDgp~_Q0nd9F4BSUGnOGgH0K6RhLy8lAq8~_tQ~_sBABTGA5NRXyhabVtOyaDO5YJxSkamjCLrFARgWar4wEyJa4HPFKh~%3BUyK5QOc~%3BcJCHLQ~-~-.bps.a.1635071086783557.1073741830.100008420435021&type=3&theater  

SERENDAH TAMIL SCHOOL ISSUE

14/03/2018 https://www.facebook.com/kalai.wani.7/posts/1809669119154418 செரெண்டா தமிழ்ப்பள்ளி எப்போது கட்டப்படும்?இரு முறை பெறப்பட்ட மானியம் என்னவானது? அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்து பல ஆண்டுகள் கடந்து கிணற்றில் போட்ட கல்லாய் இருக்கும் செரெண்டா தமிழ்ப்பள்ளி எப்போது கட்டி முடிக்கப்படும் எனும் கேள்வி வட்டார பொது…

HINDRAF

16/03/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1915521668738496   15/3/18 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1915519648738698 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915252598765403&set=pcb.1915252798765383&type=3&theater 14/03/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1914743335482996 27/2/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/videos/1906094019681261/ 16/02/2018 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900231346934195&set=a.1377376319219703.1073741827.100008420435021&type=3&theater 06/02/2018 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1895487034075293 Why now, Hindraf asks Mahathir’s critics FMT Reporters | February 6, 2018 Its chairman P Waythamoorthy…

LEMBAH BUJANG – பூஜாங் பள்ளதாக்கு

NAAM TAMILAR MALAYSIA நாம் தமிழர் மலேசியா Published on Dec 15, 2013 SUBSCRIBE 1.2K அண்மையில்  பூஜாங் பள்ளதாக்கு உடைப்பு கெடா மாநிலத்தில் அதன் அரசாங்கம் திட்டமிட்டு அழிக்கும் முயற்சி . இது தொடர்பாக தமிழ் நாட்டிலிருந்து தமிழர் களம்…

MIC & ISSUES

16/03/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915520032071993&set=pcb.1915520122071984&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915520045405325&set=pcb.1915520122071984&type=3&theater   13/3/18 துன் மகாதீரும் துன் சாமிவேலுவும் சம காலத்தில் தலைவர்களாக இருந்தனர். மகாதீர் காலத்தில் மலாய்க்காரர்கள் பெரும் மேம்பாடு அடைந்தனர். நாடு துரித முன்னேற்றம் கண்டது. 22 ஆண்டு காலத்தில் விவசாய நாடாக இருந்த மலேசியாவை…

MALAYSIAN INDIAN EDUCATION & ISSUES

16/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915252582098738&set=pcb.1915252798765383&type=3&theater 13/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913955435561786&set=pcb.1913955482228448&type=3&theater 8/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911437192480277&set=pcb.1911437409146922&type=3&theater 6/3/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459569144706&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459559144707&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911459555811374&set=pcb.1911459622478034&type=3&theater 28/02/18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1582095691872219&set=a.242305309184604.58651.100002154113676&type=3&theater   12/12/17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1867939350163395&set=pcb.1867939723496691&type=3&theater 05/12/2017 https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1864079890549341   03/12/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862769287347068&set=pcb.1862769330680397&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1862769290680401&set=pcb.1862769330680397&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861900274100636&set=pcb.1861900300767300&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861900277433969&set=pcb.1861900300767300&type=3&theater https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1864073100550020   https://www.facebook.com/myinfozon/posts/1859093721047958   https://www.facebook.com/MalaysianIndiansMustUnite/photos/a.134872063374811.1073741828.134191756776175/730743723787639/?type=3&theater